Persönliche Beratung
+352 32 79 01-1

Öffnungszeiten Weihnachten 2022

Die Werkstatt ist den 24 Dezember und den 31 Dezember geschlossen. Vielen Dank für ihr Verständnis. Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Den Garage ass den 24 Dezember an den 31 Dezember zou. Merci fir d’Verständniss. Schéi Feierdeeg an ee glécklecht neit Joer !

Le Garage sera fermé le 24 décembre et le 31 décembre. Merci pour votrecompréhension. Joyeux Noël et bonne Année !

Die Werkstatt ist den 24 Dezember und den 31 Dezember geschlossen. Vielen Dank für ihr Verständnis. Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

A garagem estera encerrada dia 24 de Dezembro e dia 31 de Dezembro. Muito obrigado por sua compreensão. Feliz Natal & bom ano novo!

Am Noutfall kontaktéiert dest Nummer : +352 25 36 36 316
En cas d’urgence veuillez appeler sur ce numéro : +352 25 36 36 316
Im Notfall diese Nummer wählen : +352 25 36 36 316
Em caso de emergência contacte este numero : +352 25 36 36 316